Kajetan Słomka – Chairman
Anna Akbaş
Anna Brachman
Victoria Hadyk
Beata Juras
Anna Kamieniarz
Justyna Michalska
Michał Pawłowski
Magdalena Stania